Elektrik Talep Açma Nedir? Elektrik Talep Açma Nasıl Yapılır?

Elektrik talep açma işleriniz için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir. Elektrik talep açma işlemleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

1. Talep Kabulü (Mesken ve Şirket için istenecek ortak belgeler)

 • Talep Kartonu,
 • Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
 • İşe Başlama – İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
 • Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,

2. Sözleşme Yapılması:

Sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

Mesken Sözleşmeleri İçin :

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone (Tesisat No) numarası
 • Geldiği yere ait abone (Tesisat No) numarası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi

Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

Şirket adına yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Vekalet verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı
 • Şirket kaşesi
 • İmza sirküleri
 • Faaliyet belgesi
 • Yetki belgesi
 • Yetkili kişi veya kişiler
 • Sözleşme ücreti