Elektrik Güç Artırım Projesi Nedir? Elektrik Güç Artırım Projesi Nasıl Yapılır?

Elektrik güç artırım projesi, elektrik gücünüzün artırılması veya azaltılması işidir. Elektrik güç artırım projesi yetkili mühendisler tarafından yapılır. Mevcut sayaç bağlantı gücünüz yeterli gelmemeye başladıysa yada kullandığınız elektrik, sözleşme gücünüzü aşıyor ise elektrik dağıtım şirketine güç artırımı talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Sözleşme Gücünüzü Aşarsanız Ne Olur?

Elektrik faturanız sözleşme gücünüzü %20'sini aşıyorsa, elektrik dağıtım şirketi aştığınız güç üzerinden tekrar proje yapılarak yeni güç üzerinden sözleşme yapmanız için uyarıda bulunma haklarına sahiptir. Bu uyarıyı ya sözleşme gücünüzü aşmayarak yada yeni gücünüz üzerinden tekrar proje yaptırıp Dağıtım Bağlantı Anlaşması imzalayarak yeni gücünüze göre elektrik sözleşmesi yaparak bitirebilirsiniz.

Ayrıca, daire ve dükkan ayırma, birleştirme ve kablo kapasitesi artırma, monofaze sayaçtan trifaze sayaça geçme gibi hallerde de gerekli izinler için güç artırımı projesi hazırlanması gerekmetedir.

Elektrik güç artırım projesi için gerekli evraklar;

Şahıslar için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Gayrimenkul sahibi kimlik fotokopisi
 • Vekaletname

Özel firmalar için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İmza beyanı fotokopisi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Vekaletname

Limited ve anonim şirketler için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticari Sicil gazetesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Yetkili kimlik fotokopisi